VIDEO & COMMUNICATIONS

Naše vize

"Pomocí videa přeneseme vaše poselství lidem".

 Jsme profesionálové v produkci videa a marketingu. Vytváříme atraktivní videa, která nesou vaše poselství a lidé je rádi sledují. Šíříme je k lidem pomocí účinných marketingových kampaní.

Pomocí videa vám pomůžeme:

 • budovat důvěru, dobrou pověst a povědomí o vaší značce nebo firmě
 • vytvářet zájem o vaše zboží a služby
 • získat nové zákazníky a upevnit vztah se stávajícími
 • najít nové spolupracovníky a zaměstnance
 • předat nebo uchovat vaše know-how, vzdělávat
 • přitáhnout pozornost lidí
 • sdílet informace okamžitě a kdekoli po světě

 

Video je médium budoucnosti. Využijte jeho potenciál naplno. Pomůžeme vám s tím.

Our vision

"We´ll get over your message to people by video".

 We are professionals at video production and marketing. We create atractive videos, carrying your ideas which people like to watch. We propagate it by effective marketing campaigns.

We will help you by video:

 • build up a confidence, a great reputation and awareness of your brand or company
 • create want of your product or service
 • find a new customers and consolidate a relationships with current clients
 • find a new colleagues or employees
 • hand over your know-how, preserve it, educate sb.
 • attract public attention
 • share your information instantly all over the world

 

Video is a medium for the future. Exploit its full potential. We will help you.


Libor Němeček
Pavel Schneider
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.
VIDEO FACTORY Production
Radlická 14/3201
150 00 PRAHA 5
Czech Republic
IČ: 051 42 890
tel: +420 739 043 436