VIDEO EURE MEETING PILSEN

Prezentujeme město Plzeň v řadě oblastí - jednou z nich je také udržitelný rozvoj měst a dobré příklady této praxe. Vyrobila: Video Factory Production Vytvořeno pro: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.