30 LET OD REVOLUCE V PLZEŇSKÉM KRAJI

Dlouhá léta jsme prožili v temnotě komunistického režimu. Cítili jsme beznaděj a svoboda, to bylo jen bezobsažné slovo. Ale vážíme si znovu nabité demokracie? Plzeňský Kraj využil rok 2019, kdy jsme slavili 30 let od sametové revoluce k tomu, abychom si připomněli osudy odvážných lidí, kteří nikdy nepolevili v boji za lepší život nás všech. V rámci ucelené video koncepce […]

Dlouhá léta jsme prožili v temnotě komunistického režimu. Cítili jsme beznaděj a svoboda, to bylo jen bezobsažné slovo. Ale vážíme si znovu nabité demokracie? Plzeňský Kraj využil rok 2019, kdy jsme slavili 30 let od sametové revoluce k tomu, abychom si připomněli osudy odvážných lidí, kteří nikdy nepolevili v boji za lepší život nás všech. V rámci ucelené video koncepce představil Plzeňský Kraj akce k výročí 30 let od sametové revoluce.

Jednotlivé části hlavního videa byly použity pro samostatné upoutávky k akcím.

FALEŠNÉ HRANICE – AKCE „KÁMEN“ / PROPAGAČNÍ SPOT VÝSTAVY

Kámen – akce, kterou vymyslela StB, aby podněcovala předem vytipované osoby k útěku z Československa. Ty pak vyslýchala na falešných německých celnicích, a v domnělých úřadovnách americké vojenské kontrarozvědky. Tyto osoby, které si myslely, že skutečně překročily státní hranici, prozradily mnoho informací na sebe i své blízké. Výstava paní Václavy Jandečkové s názvem Falešné hranice – Akce „Kámen“. Zločiny, na které nesmíme nikdy zapomenout.

VIDEO UPOUTÁVKA – VAŇKOVKY

Videopozvánka na unikátní scénické čtení Vaňkovky – dle scénáře Apoleny Veldové, která spotu propůjčila také hlas. Díky DJKT Plzeň za skvělou spolupráci!
Hrají: Michal Štěrba, Marek Mikulášek, Vladimír Pokorný, Apolena Veldová

SAMIZDAT, EXIL A CENZURA – PROPAGAČNÍ SPOT VÝSTAVY

Video pozvánka na výstavu Samizdat, exil a cenzura. CENZURA nás provází od nepaměti. Jak to s ní bylo za I. republiky, jak za protektorátu a jak se lišila po roce 1948 v komunistickém Československu? Co to byl a proč vznikl samizdat? „Hledat krásná slova je lepší, než zabíjet a vraždit aneb výstava Samizdat, exil a cenzura”

NEZAPOMEŇME! PAMĚŤ NÁRODA PK

Video upoutávka k výstavě Nezapomeňme: 30 Měst Paměti národa. Je úctyhodné, kolik se podařilo zaznamenat příběhů pamětníků v rámci projektu Paměť národa Plzeňský kraj. Naslouchejme jim a možná se ta historie nemusí opakovat.

KAPELY S PŘÍBĚHEM

Video pozvánka na unikátní koncert k výročí 30 let od sametové revoluce v Plzeňském kraji.

LISTOPAD 1989 V PLZNI ANEB NA PODZIM PADÁ LISTÍ A KOMUNISTI

Západočeské muzeum v Plzni připravilo unikátní výstavu na připomenutí a osvětu v oblasti naší nedávné historie. Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti. Dostaneme se do poslední fáze normalizačního období Československa, které vyvrcholilo pádem komunistického režimu 17. listopadu roku 1989.

VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU ITEP 2019

PROMO SPOT – ITEP 2019 akce pro diváky

PÁD ŽELEZNÉ OPONY

Video pozvánky na tematické akce k výročí 30 let od pádu železné opony,

MÍRÁK PO 30 LETECH

MÍRÁK PO 30 LETECH – video doprovázelo vzpomínkový akt, odkazující na události z 6. května 1989, kdy byla po dlouhé době uspořádána mírová manifestace na připomínku osvobození Plzně americkou armádou v roce 1945.